"www.fikrabul.com Web Sitesi" veya "Web Sitesi"; Mustafa Alpay'a ait tüm ana ve alt web siteleri anlamını taşımaktadır. "Yazı", "bilgi", "yorum", "haber", "fıkra", "mesaj" ; kelimelerinden bir tanesi bile fikrabul.com içerisindeki tüm yazılı içerik anlamına gelmektedir.

Lütfen www.fikrabul.com Web Sitesi'ni kullanmadan önce aşağıdaki kullanım şartlarını okuyunuz.

·  GENEL KULLANIM ŞARTLARI

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Mustafa Alpay'ın ve/veya fikrabul.com Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Mustafa Alpay'ın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Fikrabul.com Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin  Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, fıkra, fikrabul.com logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının  fikrabul.com dışı web sitelerinde kullanımı, bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, fikrabul.com'un ve Mustafa Alpay'ın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Mustafa Alpay., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Fikrabul.com Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Mustafa Alpay tarafından garanti edilmemektedir.

Fikrabul.com Web Sitesinde yer alan fıkra, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Mustafa Alpay'ın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Fikrabul.com Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Mustafa Alpay'a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Mustafa Alpay tarafından beyan ve işbu Fikrabul.com Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

·  Fıkra Gönderme EK KULLANIM ŞARTLARI

1) Fikrabul.com dan ziyaretçiler tarafından üçüncü şahıslara gönderilen tüm mesajlar gerçekte var olmayan "[email protected]" mail adresinden veya ziyaretcinin kendisine ait mail adresinden  gönderilmektedir. Bu konuda mesajı alan kişinin veya kişilerin mesajın Mustafa Alpay tarafından (Sahibi olduğu www.fikrabul.com tarafından) gelmiş olduğunu düşünmeleri ve yanlış anlamaları sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Mustafa Alpay'ın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir. Ziyaretçilerin gönderdikleri mesajların isim bölümlerini kendilerini mesajı alan kişi tarafından tanıtabilecekler, mesajı alan kişinin mesajın kimden geldiğini anlayabilecekleri şekilde doldurmakta zorunludurlar.

2) Kullanıcı, Fıkra Gönderme servisini kullanırken aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

·  Kanuna, ahlaka ve kamu düzenine aykırı mesaj içeriği göndermek,

·  Mesaj gönderme yoluyla tehdit etmek, sövme vb. fiilleri işlemek, kişi ve/veya kuruluşların gizli bilgilerini yayınlamak,

·  Ticari, reklam ya da promosyon materyalleri göndermek, mesajın gönderildiği kişinin haberleşme özgürlüğünü kullanmasını engelleyecek sıklıkta mesaj göndermek

·  Uygunsuz, yalan ve/veya iftira içeren mesaj ve bilgileri göndermek,

·  Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını zedeleyici mesaj göndermek.

3) Mustafa Alpay, gönderilen mesajın içeriğinden sorumlu tutulamaz. Mesaj içeriklerinin sorumluluğu mesajı gönderen kişiye aittir. Mustafa Alpay, mesaj içeriklerinden ve bu içerikler sebebiyle kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulamaz. Mesaj sebebiyle zarar veren kişi, zarara uğrayanın zararını karşılamakla yükümlüdür.

4) Mustafa Alpay, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

·  Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gereği, mesaja ve mesajı gönderene ilişkin bilgiler şirketimizden talep edildiği takdirde, talep eden merciye verilecektir.

·  Kullanım koşullarında belirtilen haller gerektirdiğinde,

·  Kullanıcının talep ettiği ürün ve servisleri sağlayabilmek için,

5) Kullanıcı, mesajların gönderiminde, mesaj ve diğer bilgilerin saklanmasında meydana gelebilecek aksama ve/veya gecikmeden Mustafa Alpay'ı sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6) Bu hizmetten yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

7) Kullanıcı, bu kuralların Mustafa Alpay tarafından zaman zaman değiştirilebilir olduğunu kabul ve düzenli olarak bu kuralları gözden geçireceğini ve kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.